Gizlilik Politikası

Son güncellenme tarihi: 16.05.2023

Ziyaretçilerimizin güvenliği için DiyetGünü platformu olarak birincil önceliğimizdir. Bundan dolayı sitemizde yaptığınız gezinti esnasında verdiğiniz kişisel verileriniz büyük bir hassasiyet içerisinde korunmaktadır. diyetgunu.com veri sorumlusu olarak bu bildiride hangi kişisel verilerinizi hangi amaçla işlediğimizi, bu verilerin kimlerle ve ne sebeple paylaşıldığı, veri işleme sistemlerimiz ve hukuki dayanaklarla beraber verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ifade ederek sizleri bilgilendiriyoruz. Ayrıca sitemizi kullanan tüm ziyaretçilerimiz, kullanım koşullarımızı kabul etmiş sayılır. Kullanım koşulları ve yasal bilgilendirme metni için linke tıklayarak diyetgunu.com/kullanimkosullari sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İletişim

Sizlere sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek adına analizler yapabilmek amacıyla, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini kabul etmek ya da etmemek konusunda tamamen özgürsünüz. Sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece bu sözleşmede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu konu ve sitemiz hakkında görüşleriniz, önerileriniz ve taleplerinizle ilgili bizimle iletişime geçmek için bilgi@diyetgunu.com e-posta adresimizi ziyaret edebilir veya İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Başa dön tuşu